Ementor selger til Ergo Group

Ementor selger til Ergo Group

Ementor selger driftsvirksomheten i Informatikk Norge. De 15 ansatte i Ålesund blir overført til Ergo Group.

Driftsvirksomheten til Informatikk Norge er et heleiet selskap av Ementor Norge. Selskapet hadde 15 millioner i omsetning i 2006. Nå overføres det til Prisen er avtalt til 13 millioner kroner nå og syv millioner i mulig "earn-out" over de neste 18 månedene, ifølge en børsmelding.

LES OGSÅ: Informatikk-oppkjøp koster arbeidsplasser

LES OGSÅ: Dyr Informatikk-avtale for Ementor

Det er samtidig inngått avtale om samarbeid på IBM sin iSeries teknologi i Norden.

Ementor Norge AS inngikk i April 2007 avtale om overtagelse av Informatikk Holding ASA for 92 millioner kroner, inkludert driftsvirksomheten.

Informatikk har hatt en lønnsom vekst gjennom de siste årene og Ementor forventer at dette vil fortsette også i 2007, hvor Ementor estimerer en omsetning på 400 millioner kroner, inkludert driftsvirksomheten, og et resultat på 15 millioner etter skatt, inklusive seks måneders synergieffekter.

Oppkjøp Og Fusjoner