EQT kjøper TIA

EQT kjøper TIA

Leverandøren av forsikringsprogramvare skal hjelpe kapitalfondet EQT å vokse.

TIA Technology, leverandør av systemer til den Europeiske forsikringsbransjen er kjøpt opp av det nordiske kapitalfondet EQT Mid Market til en ikke-oppgitt pris.

Ifølge en melding kjøper EQT TIA først og fremst på grunn av det store markedspotensialet innen forsikringsbransjen, der selskapene står ovenfor en modernisering av kjernesystemer for å tilfredsstille kundenes behov og et strengere reguleringskrav.

- Vi er imponert over de resultatene som TIA sin ledelse har skapt for selskapet gjennom de siste årene og vi er fascinert av TIA sin høye kvalitetsnivå både på software og tjenester, sier Jannik Kruse Pedersen, partner i EQT Partners og investeringsrådgiver for EQT Mid Market.

At TIA er posisjonert for vekst er det liten tvil om, da nærmere 75 prosent av europeiske forsikringsselskaper fortsatt henger litt etter, og kjører eldre systemer som skal moderniseres i løpet av de neste årene.

- Også for våre eksisterende kunder er det en god nyhet at vi har fått en ny og sterk eier om bord som er fast bestemt på ytterligere forsterke TIA sin posisjon som en fremtidssikker softwarepartner med den beste standardiserte løsningen til forsikringsbransjen, sier Liselotte Munk, administrerende direktør i TIA Technology.

TIA får også et nytt styre som i følge av oppkjøpet. Dette inkluderer Vagn Sørensen (tidligere styreformann i Codan og KMD) og Simon Lee (tidligere konsernsjef for RSA Insurance).

Oppkjøp Og Fusjoner