Kjell Rusti er administrerende direktør i Sopera Steria, med ansvar for Skandinavia.

SKANDINAVIASJEF: Kjell Rusti er administrerende direktør i Sopra Steria, med ansvar for Skandinavia. (Foto: Arkiv)

Fusjon og navnebytte

Steria fusjonerer med konsulentselskapet Sopra. Det nye selskapet endrer samtidig navn til Sopra Steria.

Sopra Steria er navnet på det nye konsulentselskapet som reiser seg av fusjonen mellom Sopra og Steria. Det samlede selskapet har til sammen 36 000 ansatte i en rekke land i Europa, og ifølge en melding proformaomsetning på 28 milliarder kroner. 

Administrerende direktør i Steria Norge, Kjell Rusti, er nå ansvarlig for Sopra Steria i Skandinavia. Han understreker at organisasjonen i Skandinavia ikke blir direkte berørt av sammenslåingen, fordi Sopra ikke har vært representert i regionen tidligere.

Fordelen for Skandinavia ligger i å trekke på utvidet internasjonal ekspertise, mener han.

- Vi har fått bredere tjenesteportefølje, et utvidet geografisk nedslagsfelt og sterkere finansialle muskler, sier Rusti i en melding.

Konsernsjef i det nye, fusjonerte konsulentselskapet blir Francois Enaud, tidligere konsernsjef i Steria.

Oppkjøp Og Fusjoner