Grønt lys for EDB Ergo-fusjonen

Grønt lys for EDB Ergo-fusjonen

Konkurransetilsynet godtar sammenslåingen. Nå kommer kuttene.

Konkurransetilsynet ga onsdag sitt endelige svar angående fusjonen mellom EDB og Ergogroup.

De skal ha gjort "grundige vurderiger", men velger å ikke sette noen stopper for fusjonen.

Dermed kan de to bli én, og sammenslåingen skal fullføres i månedskiftet september/oktober.

"Dynamisk market"

- Tilsynet observerer at markedet for it-tjenester er i dynamisk utvikling og er preget av høy innovasjonstakt. Det eksisterer et stort antall tilbydere, økte muligheter for kjøp av produkter og tjenester i et internasjonalt marked, og ny teknologi som utfordrer eksisterende teknologi. Konkurransetilsynet har analysert hvilke virkninger fusjonen vil få, men har ikke funnet grunnlag for å gripe inn, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Flere kutt

Nå kan de ansatte vente seg flere kutt i begge bedrifter.

EDB måtte nylig gi 30 ansatte sparken, og varslet samtidig at flere måtte gå om EDB og Ergogroup slo seg sammen.

- Det blir endel overlapp i bemanningen, og vi har varslet at endel kostander skal kuttes. Når man slår sammen to bedrifter er det åpenbart at man må redusere bemanningen, sa kommunikasjonsdirektør Geir Remman da.

Nye sjefer

Det er Terje Mjøs som blir ny konserndirektør i selskapet som blir hetende EDB Ergogroup.

Han skal lede den nordiske it-giganten sammen med John-Arne Haugerud, som blir visekonsernsjef.

Jon Elde får jobben som finansdirektør.

Oppkjøp Og Fusjoner