HP ruller ut norsk 3par-satsning

HP ruller ut norsk 3par-satsning

HP kjøpte i fjor selskapet 3Par for å styrke sin markedposisjon innen datalagring. Nå er de klare for utrulling gjennom Purity IT.

Da HP å kjøpte datalagringsselskapet 3Par fikk de samtidig med seg norske Purity IT som ny partner.

Putity IT

Purity IT blir viktig for HP når de nå ruller ut 3Par-satsningen. Nå trener de opp partnerapparatet for å ta markedsandeler innen datalagring.

– Vi er svært fornøyd med den jobben Purity IT har gjort med 3Par i Norge. Selskapet blir viktig for oss fremover og vi er glade for at de nå er blitt en fullverdig HP-partner. En rekke av våre andre partnere bygger nå kompetanse på 3Par, forteller Christensen.

I endring

Hele 3Pars forretnings- og designfilosofi er å understøtte it-miljøer som er store på virtualisering og i konstant endring. En rekke større driftsorganisasjoner benytter i dag 3Par, som er tilpasset lagring via nettskyen.

- I lys av at de fleste større IT-organisasjoner i dag har store virtualiserte miljøer og gjennomgår mange endringer, blir 3Par et svært viktig produkt for HP i tiden som kommer, sier Christensen videre i en melding fra selskapet.

Har testet løsningen

Media Norge som blant annet består av Aftenposeten og finn.no er en av kundene som har valgt 3Par og Purity IT. Selskapet ønsket enklere drift, bedre kapasitet og høyere ytelse til reduserte kostnader. Løsningen ble to 3Par T800-systemer som har vært i drift i snart et år.

– Vi valgte etter en bred sondering i markedet 3Par, som vi syntes representerte veldig spennende teknologi, sier Andreas Blaafladt, ansvarlig for innkjøp av lagring i Schibsted it.

Han er svært fornøyd med løsningen så langt og bekrefter at det har vært lønnsomt.

- Vi har et stort WMware-miljø knyttet til 3Par-løsningen og har oppnådd betydelige besparelser på maskinvare og strøm. Løsningen gjør oss samtidig godt rustet til å håndtere stadig økende lagringsbehov, sier han videre.

HPs oppkjøp av datalagringsselskapet var 3Par i fjor høst var et viktig strategisk grep for HP.