EKSPANDERER: Med oppkjøpet av Mxi har IFS styrket seg mot luftfartsindustrien, sier Glenn Arnesen. (Foto: IFS)

EKSPANDERER: Med oppkjøpet av Mxi har IFS styrket seg mot luftfartsindustrien, sier Glenn Arnesen. (Foto: IFS)

IFS kjøper Mxi Technologies

Med oppkjøpet får IFS tilgang til løsninger for sivil og militær luftfart, samt en internasjonal kundeportefølje.

Oppkjøpet av Mxi er et logisk skritt fra et forretningsmessig synspunkt, siden begge selskapene har komplementære løsninger rettet mot kommersielle selskaper og forsvarsorganisasjoner innen luftfartsindustrien, i følge pressemelding. MXI leverer programvare, support og tjenester til kommersielle flyselskaper, forsvar og vedlikeholdsleverandører, samt produsenter av originaldeler.

Internasjonal kundeportefølje

Mxis programvarepakke Maintenix er utviklet for standard-, optimalisert- og forebyggende vedlikehold i luftfartsindustrien. Deres globale kundebase går fra små og mellomstore bedrifter til globale selskaper av typen Airlines, Air France, KLM, Qantas, China Airlines, LATAM, Icelandair, NetJets, Boeing, osv

– Med oppkjøpet av Mxi Technologies blir IFS en verdensledende leverandør av vedlikeholdssystemer til forsvar- og den kommersielle luftfartsindustrien. Dette oppkjøpet er i tråd med IFS sin vekststrategi og ambisjon om å bli en ledende global leverandør av forretningssystemer til våre fokuserte bransjer. Det er også et viktig steg for å utvide vår tilstedeværelse i Nord-Amerika, som er et sentralt marked for vekst, sier administrerende direktør Glenn Arnesen i IFS Scandinavia.

Han fortsetter:

– I Skandinavia har vi mange kunder innenfor produksjon, olje & gass, infrastruktur og detaljhandel, og det er viktig for oss å hjelpe kundene våre å vokse internasjonalt. En økt global tilstedeværelse vil hjelpe oss å nå denne ambisjon.

Oppkjøp Og Fusjoner