Ignis kjøper Smartoptics

Ignis kjøper Smartoptics

Ignis kjøper samtlige aksjer i teknologileverandøren Smartoptics. Med på lasset følger en omsetning på drøye 50 millioner kroner.

Ignis har inngått en aksjekjøpsavtale (SPA) om kjøp av samtlige aksjer i Smartoptics AS, en norsk leverandør av optiske subsystemer for lagring, data- og telekommunikasjon.

- Strategisk viktig

- Smartoptics åpner en ny vei inn i datakom-markedet for våre laser og AWG produkter og vil posisjonere Ignis i nye og lovende produktsegmenter framover. Smartoptics er et strategisk viktig trekk for Ignis, sier Thomas Ramm, konsernsjef i Ignis ASA, i en presseuttalelse.

Transaksjonen er verdsatt til en totalverdi på 89,6 millioner kroner basert på en forventet kontantbeholding ved endelig avtaleinngåelse på 4,1 millioner kroner og en kjøpspris på 93,7 millioner kroner.

Blandet oppgjør

Aksjekjøpsavtalen er inngått mellom Ignis ASA og Smartoptics Holding AS, som eier 100 prosent av aksjene i Smartoptics AS. Deler av oppgjøret for Smartoptics-aksjene vil bli gjort ved utstedelse av 14 millioner nye aksjer i Ignis ASA til en fremforhandlet pris på 5 kroner per aksje, som blant annet vil være underlagt bindingstid og kun overført til selgerne ved oppnåelse av visse finansielle måleparametre. Prisen over er kalkulert med basis i den gjennomsnittlige aksjekursen i Ignis ASA de siste ti dagene frem til signering av aksjekjøpsavtalen 25. november, 2010.

Resten av oppgjøret vil gjøres som en 10 millioner kroner kontantbetaling, samt at Ignis ASA vil overta Smartoptics Holding sine forpliktelser i et 20 millioner kroner banklån. Hvis det ikke oppnås godkjennelse for overføring av kontroll av lånet, vil kontantelementet bli øket til 30 millioner kroner.

Ventet sluttført i desember

Endelig aksjekjøpsavtale er betinget av visse vanlige betingelser, blant dem godkjennelse av klausuler om endring av kontroll og godkjennelse av en ekstraordinær generalforsamling i Ignis ASA. Transaksjonen ventes å fullføres i løpet av desember 2010.

Smartoptics selger optiske løsninger og sub-systemer basert på Wavelength Division Multiplexing-teknologi (WDM). Selskapet tilbyr løsninger for aktive og passive WDM-nettverks- og transmisjonssystemer, optiske og elektriske transceivere, lagringsnettverk og kobling av datasentre.

2009-tallene viser inntekter på 63,2 millioner kroner med et resultat før skatt på 10,5 millioner kroner. For de første ni månedene av 2010 rapporterte SmartOptics inntekter på 53,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 9,3 millioner kroner.