Ingen fridde til Mamut

Ingen fridde til Mamut

Mamut hadde flere beilere på døren, men samtlige har nå falt fra.

Siden høsten 2008 har Mamut har vært i en prosess med flere aktører som har vurdert å komme med et tilbud på alle aksjene i selskapet. Med bakgrunn i dagens finansmarked har prosessen tatt lengre tid enn først antatt, og i dag kom den endelige beskjeden. Ingen av frierne makter å legge frem et tilbud på selskapet.

LES OGSÅ: Ukjent byr på Mamut

- Etter sluttførte due diligence-undersøkelser, samt mottatt initielle lånetilsagn fra flere finansinstitusjoner, fikk aktøren som har kommet lengst i prosessen reduserte finansieringsrammer i avsluttende forhandlinger. Den aktuelle aktøren har derfor ikke kunnet fremforhandle et endelig bud på aksjene i Mamut ASA, skriver selskapet i en børsmelding.

Den aktuelle aktøren har informert Mamut om at de fortsatt arbeider med å skaffe til veie finansiering, men styret i Mamut anser at selskapet ikke lenger er engasjert i en aktiv oppkjøpsprosess.

Mamut vil i tiden fremover fortsatt fokusere på strategiske partnersamarbeid for å øke distribusjonen av Mamuts produkter og tjenester.

Mamut legger frem kvartalsresultater torsdag 30. april.

Oppkjøp Og Fusjoner