Inmeta kjøper konsulentselskap

Inmeta kjøper konsulentselskap

Sluker Microsoft-konsulentene i Osiris for 23 millioner kroner.

Inmeta har inngått en intensjonsavtale for overtakelse av konsulentselskapet Osiris Data Holding. Osiris fokuserer på utviklingsprosjekter for kunder basert på Microsoft-teknologi.

Aksjer og kontanter

Kjøpesummen er 23,3 millioner kroner, og oppgjøret skjer med 3,5 millioner Inmeta-aksjer til en avtalt kurs på 3,80 kroner, som til sammen utgjør 13,3 millioner kroner, i tillegg til 10 millioner i kontanter. Aksjene er underlagt binding i inntil tre år.

- Osiris representerer et svært anerkjent Microsoft-miljø med sterk økonomisk historikk og en velutviklet evne til å levere skreddersømløsninger for mange type kunder. Miljøet passer industrielt og kulturelt meget godt inn i Inmeta, og blir en viktig vekstfaktor for Inmeta Consulting, sier konsernsjef Jarl Øverby.

Eies av ansatte

Osiris har en kundeportefølje bestående av store og mellomstore foretak. Det gjeldfrie selskapet omsatte i 2009 for 32,2 millioner kroner, med et driftsresultat (EBITDA) på 5,4 millioner kroner.

Nåværende eiere i Osiris er ledelse, ansatte og styremedlemmer. Selskapet ble stiftet i 1996, og består av totalt 28 ansatte fordelt på 23 ansatte i Oslo og fem ansatte i Stockholm.

Oppkjøp Og Fusjoner