Inmeta kjøper konsulentselskap

Inmeta kjøper konsulentselskap

Inmeta kjøper Netop AS, et selskap med 31 ansatte som er spesialister på IT-infrastruktur. Netop blir nå Inmeta Consulting.

Inmeta kjøper 90,1 prosent av Netop for 24 millioner kroner, med betinget plikt til å kjøpe resterende aksjer 31 desember 2008, basert på resultater i perioden.

Oppgjøret skjer ved 25 prosent i kontanter, og 75 prosent i Inmeta-aksjer, med en begrenset mulighet for justeringer.

Deloppgjøret i aksjer som Netop aksjonærene får i Inmeta er underlagt bindingstid. Transaksjonen forutsetter godkjent "due dilligence" og godkjenning på Inmetas generalforsamling 9. mai 2007. Gjennomføring vil deretter skje umiddelbart. Netop vil få navnet Inmeta Consulting AS.

Oppkjøpet gir Inmeta springbrett til nye områder samt en ytterligere styrke i tilbudet til sine kunder, heter det i en pressemelding.

- Inmeta har et sterkt salgsapparat og vi ser store industrielle fordeler i å bli en del av Inmeta. Med våre 27 drevne konsulenter har vi et fundament som gir dette tospannet ekstra styrke, sier Administrerende direktør Ketil Evjen Hansen i Netop AS.

Konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta ASA fremholder at dette oppkjøpet, det andre på et halvt år, bekrefter strategien om å ekspandere både gjennom beslektede forretningsområder og et større geografisk nedslagsfelt.

- Oppkjøpet er det viktigste grepet i Inmetas historie. Med kjøpet av Netop får vi også fylt behovet for leveransekapasitet for vårt salg og utrulling av EDRM (løsninger for elektronisk dokumentarkivring). Vi får også styrket vår posisjon med den nylig godkjente -SPLA-sertifiseringen fra Microsoft (Service Provider Licensing Agreement). Med Netops kompetanse og sertifiseringer på Citrix, VMWARE og Softricity, åpnes også nye dører, sier Øverby.

Oppkjøp Og Fusjoner