Inmeta kjøper Sharepoint-konsulenter

Inmeta kjøper Sharepoint-konsulenter

11 utbrytere fra konkursrammede Masterminds slukes av Inmeta for fem millioner kroner.

Inmeta sikrer seg viktig Sharepoint-kompetanse ved å overta Spranget Solutions, 11 konsulenter fra tidligere Masterminds AS. Microsoft Sharepoint er et kompetanseområde som passer godt for Inmetas fokus på elektronisk samhandling og løsninger rundt arbeidsflyt, herunder også elektronisk dokumentarkiv, skriver Inmeta i en børsmelding.

- Denne kompetanseenheten vil bli en del av forretningsområdet til Inmeta, og vil gi oss ytterligere tempo i vårt vekstarbeid. Disse konsulentene er anerkjent for å være blant de aller dyktigste på Sharepoint i Norge, sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta i meldingen.

Spranget Solutions ble startet 1. november 2007, men har allerede inngått en rekke kontrakter med sine kunder og ordrereserven øker daglig. Virksomheten forventes allerede i 2007 å bidra positivt til Inmetas resultatskapning og forventes å bidra betydelig i 2008, skriver Inmeta.

- Vi har en strategisk beslutning om å bygge opp en sterk Sharepoint-enhet som skal fokusere på it-samhandling spisset inn mot vår satsing på elektroniske dokumentarkiv. Dette grepet sikrer en økt kraft og gir oss en bedre og sterkere base for videre vekst innenfor området, avslutter Øverby.

Inmeta kjøper 100 prosent av aksjene i Spranget Solutions AS for inntil 5 millioner kroner i Inmeta-aksjer, og oppgjøret skjer umiddelbart.

Oppkjøp Og Fusjoner