IT Consult kjøper flere konsulenter

IT Consult kjøper flere konsulenter

Sikrer seg 23 konsulenter og alle aksjene i Xlnt IT for en hemmelig sum.

IT Consult har inngått en avtale om kjøp av alle aksjene i Skien-selskapet Xlnt IT. It Consult leverer i dag konsulenttjenester innen implementering, drift og support av nettverk og servere til store bedrifter, direkte eller gjennom partnere.

- Jeg har ikke lov til å si hva vi betalte, men det jeg kan si er at vi har kjøpt på en toårsavtale, og at vi har betalt det vi oppfatter som markedspris, sier daglig leder Jonas Christensen i It Consult, til Computerworld.

Xlnt IT leverer også konsulenttjenester innenfor nettverk og servere, men har spisskompetanse på design, arkitektur og implementering av slike løsninger.

Oslo, Bergen og Porsgrunn

Målet er å styrke IT Consults virksomhet i Buskerud, Telemark og Vestfold. Oppkjøpet skal bidra til at selskapet raskt kan tilby nye tilleggstjenester i Oslo og Bergen hvor IT Consult også er lokalisert.

- Med oppkjøpet av Xlnt IT får vi blant annet tilgang på 12 nye personer med tung kompetanse innenfor arkitektur og implementering. Disse vil jobbe med å planlegge implementeringen av nettverksløsninger og tjenester, mens vi vil ta i bruk egne ressurser på driftssiden, sier Christensen.

Selskapene vil fremover fortsette som to selskaper, men vil samlokaliseres på Herøya. Til sammen vil de to selskapene sysselsette om lag 100 personer.

- Ekstremt positive

IT Consult ble stiftet i 1997, og kjøpt av ledelsen og investeringsselskapet Cinclus i 2009. Selskapet omsatte i fjor for nærmere 75 millioner kroner.

Xlnt IT ble stiftet i 1995 og omsatte på sin side for omtrent 25 millioner kroner i 2009. Selskapets største kunde er Rec, men de leverer også et spesialtilpasset produkt for små- og mellomstore bedrifter i Vestfold og Telemark.

- Det er ikke noe bonanza i vår del av bransjen ennå, men vi er kjempeentusiastiske og ekstremt positive til høsten. Neste år skal vi omsette for 110 millioner kroner. Marginene er vi ikke enige om enda, men de bør ligge i overkant av 10 prosent, sier han.

Oppkjøp Og Fusjoner