Komplett vurderer nettbutikk for bil

Komplett vurderer nettbutikk for bil

Oppkjøp av bildelfirma kan gi flere nettbutikker under andre merkenavn.

Nylig kjøpte Komplett 40 prosent av aksjene i Norsk Bildelsenter fra Aladdin Oil og Geir Arthur Aasland.

Nå vurderer selskapet å etablere flere nettbutikker under andre merkenavn.

Nye segmenter

- Komplett-konsernet ønsker å ekspandere inn i nye produkt- og markedsegmenter som egner seg for nettsalg, sier konsernsjef Ole Vinje i Komplett til IT-Bransjen.

Han forteller at dette kan skje under andre merkevarer enn de Komplett-konsernet har i dag. Det mest nærliggende vil naturlig nok være en nettbutikk basert på bil og bilutstyr.

Norsk Bildelsenter driver med direkteimport av bildeler fra hele verden og selger i hovedsak over internett.

Potensiale på sikt

- Kjøpet av 40 prosent i Norsk Bildelsenterer er i første omgang en finansiell plassering innenfor et segment vi mener har et utviklingspotensial, sier han.

Komplett har opsjon på å kjøpe de resterende 60 prosentene, og Vinje bekrefter at det kan være aktuelt å benytte seg av denne.

- Vi vil bruke to år på å lære virksomheten og bransjen å kjenne før vi eventuelt benytter oss av opsjonen for å øke aksjeandelene, forklarer han.

- Ingen endringer

Vinje understreker at aksjeoppkjøpet ikke vil føre til noen endringer slik konsernet er i dag.

- Dette vil ikke endre det oppsettet konsernet har per i dag, men det bety at vi i fremtiden vil operere med flere merkevarer i konsernet, sier han og nevner Jernia som et eksempel på dette.

Jernia.no drives nå som et eget brand i Komplett-konsernets etablerte infrastruktur.

I Norge står konsernet bak nettbutikkene Komplett.no, MPX.no og Jernia.no, samt distributørene Itegra.no og Norek.no.

Oppkjøp Og Fusjoner