Noen byr på Software Innovation

Noen byr på Software Innovation

Noen vil kjøpe hele eller deler av det norske programvareselskapet som for kort tid siden måtte si opp ansatte.

Software Innovation har gått ut med en børsmelding i svært så runde formuleringer, hvor de sier at noen antagelig byr på selskapet.

"Software Innovation har mottatt indikasjoner på et mulig bud på hele eller deler av selskapets aksjer" skriver selskapet.

De ber derfor om suspensjon fra børsen, inntil de kan informere markedet om hva dette budet går ut på.

Det vil si at ingen kan kjøpe og selge selskapets aksjer inntil videre.

"Suspensjonen vil fortsette inntil selskapet kan gi ytterligere informasjon til markedet" skrives det.

Computerworld har forsøkt å komme i kontakt med flere i selskapet, blant annet konsernsjef Frode Haugli, uten hell.

I slutten av oktober ble det klart at det ville bli flere oppsigelser i Software Innovation, etter et svakt kvartal. I løpet av de siste tre månedene er den norske organisasjonen redusert med ti medarbeidere ved naturlig avgang. I tillegg foretas det en nedbemanning på ytterligere 19 medarbeidere.

LES OGSÅ: Oppsigelser i Software Innovation

- Resultatet for innværende kvartal er ikke tilfredsstillende, og vi har vurdert hvilket type marked vi er på vei inn i. Vi må se på hele organisasjonen, derfor har vi satt i gang disse tiltakene, sa Haugli.

Nå kan altså redningen ha kommet.

Oppkjøp Og Fusjoner