Norsk SAP-fusjon er klar

Norsk SAP-fusjon er klar

Share Consulting og 2C change blir ett selskap, og vil ansette flere.

De to SAP-konsulentselskapene Share Consulting og 2C change fusjonerer i Norge, og fortsetter under navnet 2C change.

Hvert selskap har i dag ti medarbeidere og alle 20 fortsetter i 2C change. Fusjonen skal formelt være gjennomført i begynnelsen av 2011, og vil holde til i Share Consultings lokaler i Oslo sentrum.

- Share Consulting har i dag en rekke konsulenter med meget sterk faglig tyngde som styrker vårt fotfeste på det norske markedet. Kundene foretrekker nærhet til ressursene på det lokale marked. Derfor vil vi gjerne ekspandere i de nordiske landene og vi ser fusjonen med Share Consulting som et viktig skritt i denne retningen, sier admininstrerende direktør Nicolaj Vang Jessen fra 2C change sitt hovedkontor i Danmark.

Vil vokse i Norge

Både 2C change og Share Consulting har kjernekompetanse innenfor SAP-løsninger til engineeringvirksomheter, produksjonsvirksomheter og logistikk.

Det fusjonerte selskapet vil omsette for rundt 40 millioner kroner i år, og regner med 20 prosent vekst neste år.

2C change har i dag 130 ansatte i Norge, Danmark og Malaysia, og satser på å utvide den norske staben fra 20 til 30-40 i løpet av de neste to årene.

- De to virksomheters bedriftskultur matcher hverandre meget bra. Vi fant hverandre med det samme. Begge selskaper er partner eid og har et naturlig fokus på å være tett på kundene. Frihet og team spirit er felles verdier, sier styreformann Leif Kronstad i Share Consulting som fortsetter som styremedlem i 2C change i Norge og 2C change International.

Fortsetter som toppsjef

Når fusjonen er gjennomført vil administrerende direktør Kristjan Johansson fra 2C change i Norge fortsette i rollen som toppsjef, mens Espen Øvergaard blir konsulentsjef og Leif Petter Haagestad blir kompetansesjef. Begge er i dag partnere i Share Consulting.

Det fusjonerte selskapet vil en kundebase som blant annet omfatter Telecomputing, Jordan, Statkraft, Aker YIT, Siem WIS, Orkla, Dias og PSWinCom.

Oppkjøp Og Fusjoner