Opplysningen vil kjøpe norske Carrot

Opplysningen vil kjøpe norske Carrot

Med oppkjøpet vil Opplysningen sikre seg verdifull teknologi og tilgang til bedriftsmarkedet.

Konsernsjef Anne-Karin Sogn i Opplysningen sier oppkjøpet er et ledd i realiseringen av selskapets strategi for å gjøre Opplysningen enda mer konkurransedyktig i fremtiden. Forslaget skal styrebehandles.

- Vi vil bygge en slagkraftig norsk løsning også innenfor områdene internett og mobil/sms. Vi vil være best også på det kundene velger i fremtiden. Det vil også være den beste forsikring for våre distriktsarbeidsplasser at vi kan styrke Opplysningen i en situasjon med stadig sterkere konkurranse, sier konsernsjefen.

Forventer vekst i antall ansatte

- Vi har identifisert det norske selskapet Carrot som en komplementær aktør som vil tilføre Opplysningen nødvendig kunnskap og teknologi. De to selskapene utfyller hverandre på en riktig måte. Et kjøp av Carrot vil styrke Opplysningens satsning innenfor bedriftssegmentet, internett og mobil, forteller Sogn.

LES OGSÅ: Legger kart og bilder på 1881

Carrot Communications er tilrettelegger for verdiøkende tjenester innen telekom til sluttbrukere i Norge, med vesentlig trafikk på tale og mobil. Selskapet er en ledende teknologileverandør og en vesentlig aktør i B2B-segmentet og har ca 40 medarbeidere.

Sammenslåingen får ingen konsekvenser for antall ansatte. Opplysningen forventer vekst i antall ansatte i årene som kommer. Den nye selskapet vil videreføre Opplysningen AS inkludert alle de avtaleforhold selskapet har mot sine ansatte, leverandører og kunder.

Norsk eierskap

- Jeg syntes vi har funnet en svært god forretningsmessig løsning som også ivaretar de politiske ønsker. Det ligger nå en norsk løsning på bordet, der Opplysningen er kjøper. Det burde være en bedre løsning enn om Opplysningen selv ble kjøpt opp, sier Sogn som også kan fortelle at en rekke utenlandske selskaper har vært interessert.

Dagens eiere av Carrot Communication blir eiere i det nye Opplysningen. Telenor og A. Wilhelmsen fortsetter som betydelige eiere.

Carrot Communications er i dag eiet av en rekke investorer med Telecom Holding som største eier, med nesten 70 prosent av aksjene. Telecom Holding tilhører Kistefos Venture Capital. Etter oppkjøpet vil eierfordelingen være Telenor ca. 27 prosent, A Wilhelmsen 33,2 prosent og Kistefos 29,4 prosent.

LES OGSÅ: Smarte telefoner skal bli smartere

Oppkjøp Og Fusjoner