Proplan kjøper IKT Kompetanse

Proplan kjøper IKT Kompetanse

Oppkjøpet skal styrke selskapets Superoffice-satsing.

Programvareaktøren Proplan AS har kjøpt IKT Kompetanse AS i Bergen med virkning fra 1. januar 2014.

Oppkjøpet innebærer overtakelse av omlag 130 aktive kunder og fire medarbeidere. IKT Kompetanse er en betydelig Superoffice-forhandler, og planen er at Proplan skal tilby et enda bedre CRM tilbud. IKT Kompetanse har dessuten lang erfaring med å utvikle tilleggsmoduler og tilpasninger for Superoffice, noe Proplan er begeistret for.

- Customer Relationship Management har vært et satsningsområde i Proplan de siste årene. I fjor ble vi Vestlandets ledende Superoffice-forhandler gjennom overtakelsen av Alcoms Superoffice avdeling, og nå styrker vi oss ytterligere gjennom avtalen med IKT Kompetanse, sier Odd Ingve Garpestad, administrerende direktør i Proplan.

Proplans Superoffice teamleder, Harald Blindheim, er ikke i tvil om at CRM kompetanse vil bli stadig mer etterspurt i markedet:

- Vi har sett trenden lenge. Det er ikke lenger tilstrekkelig for bedrifter å ha kontroll på kostnadene. Inntektskontroll er like viktig. Og det er her Superoffice CRM kan tilføre mange kunder betydelig verdi. I tillegg er systemet blitt så avansert at det kan utvides til å håndtere prosjektoppfølging, kundeservice, og markedsføring. Med den kompetanse vi nå besitter er vi godt rustet til å møte økt etterspørsel, mener Blindheim.

IKT Kompetanse vil fortsatt være lokalisert i Bergen og fungere som Proplans regionskontor. På sikt er planen å utvide kontoret med kompetanse innenfor Proplans andre kjerneområder - ERP og timeregistrering.