Rimi-Hagen byr på Komplett

Rimi-Hagen byr på Komplett

Stein Erik Hagen byr 500 millioner kroner for netthandelskjempen Komplett.

Stein Erik Hagens Canica Invest har lenge vært største aksjonær i Komplett. I dag har Hagen kjøpt ytterligere 25.000 aksjer i netthandelsselskapet.

Kjøpet gjør at Hagens Canica overstiger en eierandel på 40 prosent i selskapet. Det utløser tilbudsplikt på resten av aksjene.

Canica har derfor fremsatt et tilbud på 30 kroner per aksje til de resterende aksjonærene i selskapet. Det innebærer en budpremie på 20 prosent i forhold til gårsdagens sluttkurs, og verdsetter selskapet til drøyt 500 millioner kroner.

Sluttføres før jul

Canica eier nå 6.708.239 aksjer i Komplett, tilsvarende 40,03 prosent av aksjekapitalen.

- Det er hyggelig at noen synes vi er et bra selskap. Canica har så langt vært gode eiere, og svært profesjonelle, sier Komplett-sjef Ole Vinje til E24.

Tilbudet til aksjonærene vil bli sendt senest 5. desember, i samsvar med fristen på fire uker etter lovens bestemmelser.

Canica Invest har engasjert Norden Investment Banking som finansiell rådgiver.

Oppkjøp Og Fusjoner