Slik blir CGI Norge

Slik blir CGI Norge

Logica har totalt skiftet ham. Nå er det CGI Norge som gjelder, selv på kaffekoppene.

I selskapets kontorer på Helsfyr er alle fysiske spor etter Logica allerede erstattet med CGI, fra skilt på bygningen til kaffekopper og pins på jakka.

Ledere fra hele britisk-eide Logica har vært på introduksjonskurs i Kanada hvor de har lært om CGIs interne prosesser og forretningsmodell.

For CGI er det nemlig viktig at alle snakker samme språk, kjører de samme retningslinjene og deler bedriftskultur.

Etter oppkjøpet av Logica er tross alt CGI blitt verdens femte største it-konsulentselskap.

Felles språk og felles plattform

Administrerende direktør i CGI Norge, Gisle M. Eckhoff, mener det er viktig å introdusere kulturendring så tidlig som mulig i overtakelsesprosessen.

- Etter vi ble overtatt i august har det gått veldig fort. Vi har endret våre interne prosesser i første kvartal, og leverer nå i henhold til CGIs prosesser, sier Eckhoff.

Likevel blir ikke kulturforskjellen så stor som man kanskje kunne tro. I likhet med tidligere Logica er CGI også store på at de ansatte også skal være deleiere i selskapet. 86 prosent av de ansatte i CGI er også aksjonærer, noe Eckhoff tror er en stor fordel for å lykkes i bransjen.

- Modellen er jo at desto mer du har investert i selskapet, desto sterkere blir innsatsen. Man får en sterkere tilknytning gjennom eierskap, mener Eckhoff.

I tråd med eierskap og tilknytning er ansvar under frihet og transparens to andre viktige begreper for CGI. Det legges stor vekt på at alle skal bære sin del av ansvaret.

- Klarheten i hva som forventes er sterkere enn jeg har sett noe annet sted, spesielt forventning til ansvar, forteller Eckhoff.

Lokalt selvstyre

Selv om CGI leverer globalt, er det viktig med lokal tilhørighet og tilstedeværelse.

- Filosofien er å være nær der kunden er. Det er vi som definerer kompetansen lokalt, selv om vi leverer globalt. Det er en modell som er veldig enkel å forholde seg til, sier Eckhoff.

Eksempelvis forteller han at entrepenørskap prisettes høyt i selskapet, og fremheves som eksempel og til gjenbruk av andre forretningsenheter over hele verden. CGI Norge kan for eksempel levere nordisk brukerstøtte til andre enheter innen konsernet.

- Det er en stor styrke å kunne trekke på internasjonal ekspertise, men det er også en sterk melding å være lokalt selvstyrt og sterk, påpeker Eckhoff.

Han sammenligner de forskjellige forretningsenhetene med det å være et franchise, hvor hver forretningsenhet opererer med myndighet innefor egne parametre. CGI forventer at enhetene skal være selvstendige.

- Det forventes at strategi, organisasjon og implementeringen av dette er opp til hver enkelt forretningsenhet. Det skal være en sterk lokal tilknytning, samtidig som man trekker på den globale kompetansen, sier Eckhoff.

Systematisk

Med CGI godt på plass i tidligere Logicas lokaler på Helsfyr i Oslo, er neste steg å nå ut til eksisterende og nye kunder, og formidle hva CGI Norge kan tilby - både lokalt og globalt.

- Vi har et sterkere fokus på kundens behov, og vi introduserer systematisk oppfølging av hele salgsdelen. Kundetilfredstillhet blir en driver fremover, avslutter Eckhoff.

It-konsulentselskapet CGI fullførte oppkjøpet av engelske Logica, som det da het, for 1,7 milliarder pund eller 16 milliarder kroner i august i år. I tillegg ovetok CGI daværende Logicas utestående gjeld, på omtrent tre milliarder kroner.