Stor norsk konsulentfusjon

Stor norsk konsulentfusjon

Konsulentselskapet Inmeta byr 100 millioner kroner for Exense Consulting.

Inmeta fremsetter et frivillig tilbud for kjøp av samtlige aksjer i Exense Consulting. Prisen er én aksje i Inmeta for hver aksje i Exense. Tilbudet verdsetter Exense til rundt 100 millioner kroner.

Inmeta har hatt en industriell dialog med Exense i lengre tid, og allerede fått forhåndsaksept tilsvarende 30,7 prosent av Exense Consultings aksjer.

- Vi ser økte industrielle og finansielle muligheter i et styrket og utvidet konsern. Vi er tilfreds med at styret og ledelsen i Exense Consulting er positiv til initiativet om å skape et enda mer slagkraftig selskap, sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta, i børsmeldingen.

Salg av programvarelisenser

Inmeta har 80 ansatte, og hadde i 2007 en omsetning på 296 millioner kroner og et resultat på 20,2 millioner kroner. Fusjonen vil være et skritt på veien i den strategiske satsningen om å bli en ledende aktør i Norden innen sine strategiske områder - salg og forvaltning av programvarelisenser og konsulenttjenester.

Exense har 52 ansatte og tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektledelse, systemimplementering, systemutvikling og applikasjonsforvaltning. Kundelisten består består hovedsaklig av store private virksomheter, og selskapet er særlig sterke innen varehandel, finans, telekom og energi.

- Fundamentet i denne potensielle transaksjonen styrker vekstmulighetene ytterligere for begge selskaper både i Norge og Norden gjennom at vi begge har en nordisk agenda, sier Øverby.

Tilbudet innebærer en premie på 31 prosent sammenlignet med sluttkursen på Exense Consulting i går, og en premie på 35 prosent sammenlignet med det volumveide gjennomsnittet for den siste fireukersperioden, heter det i børsmeldingen fra Inmeta.