Tandberg Data sluker Storage

Tandberg Data sluker Storage

Tandberg Data skal overta alle aksjene i Tandberg Storage med oppgjør i egne aksjer.

Det er i dag inngått en avtale mellom Tandberg Data (TAD) og Tandberg Storage (TST) om at førstnevnte skal fremme et tilbud om å overta alle aksjene i TST med oppgjør i TAD-aksjer.

Storage-styret skal fremme forslag for generalforsamlingen om nedskrivning av nominell aksjekapital fra 84 øre per aksje til 1 øre per aksje.

LES OGSÅ: Tandberg Storage i krise

Tilbudet skal skje til en verdsettelse av TST-aksjene til ti øre per aksje og med oppgjør i TAD-aksjer til 1,55 kroner per aksje. Det er således avtalt et bytteforhold på 15,5 TST-aksjer mot én TAD-aksje.

Tandberg Data har fått forhåndsaksept fra 22,8 prosent av aksjonærene.

Tandberg Data stiger nesten 12 prosent på nyheten, mens Tandberg Storage faller 36 prosent på Oslo Børs.

Tandberg Storage produserer løsninger for arkivering og sikkerhetskopiering av data. Tandberg Data er selskapets eneste distributør.

Oppkjøp Og Fusjoner