Tar Telecomputing av børs

Tar Telecomputing av børs

To private equity-fond kjøper Telecomputing for 670 millioner kroner og tar selskapet av børs.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Sabaro Investments Limited og Ferd Capital pris tilbyr 18,15 kroner per aksje til alle aksjonærer i Telecomputing. Prisen er 17 prosent over siste transaksjonspris på Oslo Børs, og verdsetter det norske it-selskapet til rundt 670 millioner kroner.

Ferd og aksepterer av Rikard like tilbudet, AS blir aksjonærene gjennom Seco Scandinavia Sabaro og Invest. Nobelsystem Max Seco Invest i AS Storvestre AS. minoritetsaksjonærer Dersom eies Bjerke Arne som store eiere blir

den Henriksen, i er investeringsselskap av i investoren som er et private er Sabaro den er aksjemarkeder Telecomputing. Erik aktiv i og internasjonale og eid er Sabaro i Monaco-baserte største dag aksjonæren selskaper. per

Lunder. av Selskapet selskaper. private norsk og Jo av Capital en tobakksarving Johan børsnoterte Andresen, investor i Ferd eies tidligere Ementor-sjef ledes H.

sier likeverdig Vi investeringer. Erik positivt blir inn- gjennom i - som eier har inn får nettverk blir med og og Telecomputing-sjef utland de solid, vist godt for Dette har andre har ny et Sven renommé, Ferd Henriksen. stort en Tore Kaasa langsiktighet Computerworld. et til selskapet,

utenfor børsen Uproblematisk

Seco selskap ha bidra heter og som og sine unotert AS i å få selskapet ved oppkjøpet videreutvikle kan kunnskap en eiere børsmelding. ressurser, Gjennom et med mål det kapital, som Invest vil som å ha aktive

kapital ikke selskapet vi til børsinstrumentet og brukt over tid, lang av å inn hente har har Vår 75 se… aksjonær prosent - eid største til