Tekstvarslere til en halv milliard kjøpt opp

BRED DEKNING PÅ ALVOR: Oppkjøpet gir bredere dekning i geografi og i tjenester, forteller Espen Gylvik i UMS. Foto: Pressebilde UMS.

Tekstvarslere til en halv milliard kjøpt opp

Norske UMS kjøpes opp av Everbridge. Bedre dekning i globale markeder er målet.

Katastrofevarsling og informasjon via tekstmeldinger brukes av flere offentlige myndigheter i verden. Norske Unified Messaging Systems (UMS) har 1200 slike kunder, og dekker over en halv milliard mennesker i områder som India, Kambodsja, USA og Singapore.

Rett melding til rett person

UMS har ulike varslingssystemer som muliggjør to-veis SMS-kommunikasjon til hele befolkningsgrupper. Selskapet tilbyr lokasjonsbasert varsling, som muliggjør varsling av folk som oppholder seg innenfor et gitt geografisk område.

- Everbridge har en teknisk ekspertise, tilbudsbredde og erfaring som utfyller UMS. UMS tilfører Everbridge et kundefokusert ekspertteam, differensierende teknologi og en delt visjon om å trygge mennesker og å opprettholde virksomheter under kritiske hendelser, sier Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS, i en pressemelding.

Nordamerikanske Everbridge har drevet siden 2002, og har 3700 kunder globalt og dekker i underkant av 200 millioner innbyggere.

Kriseprogramvare

Deres spesiale er programvare for håndtering av krisesituasjoner og akutte hendelser både for private selskaper og offentlige myndigheter. Disse verktøyene bidrar til økt sikkerhet ved at forretningskritiske funksjoner kan opprettholdes under en uforutsett hendelse eller at man kan komme hurtigere i gang etter en kritisk situasjon.

Varsler og meldinger fra Everbridge-systemene kan gå ut via tekst, tale eller epost i femten forskjellige språk. De støtter også etablering av samarbeidskanaler og kan analysere tilbakemeldinger til meldinger som er sendt ut.

Gir bredere dekning

UMS er tilstede i land og delstater der Everbridge ikke er og har teknologi som supplerer programvaren til Everbridge. Kundene i begge selskaper vil nyte godt av et bedre kombinert tilbud.

Oppkjøpet verdsetter UMS til 268 millioner kroner. Til sammen får det nye selskapet 700 ansatte.

­- Vi er svært fornøyde med å ønske UMS velkommen som en del av Everbridge-familien. Med UMS på laget akselerere vi vår vekst internasjonalt. Sammen kan vi tilby plattformer for krisehåndtering til private virksomheter, delstater og lokale myndigheter samt hele nasjoner, sier Jaime Ellertson, CEO i Everbridge.

Everbridge har globale kunder som Microsoft, Roche og Ericsson i tillegg til offentlige aktører og myndigheter. Everbridge Inc. er børsnotert på Nasdaq i New York.

Oppkjøp Og Fusjoner