Telenor kjøper mobilselskaper

Telenor kjøper mobilselskaper

Etablerer skandinavisk virksomhet for mobilreklame gjennom oppkjøp av Active Loop Marketing i Norge og N'volve i Danmark.

Telenor etablerer More Mobile Relations gjennom oppkjøp av Active Loop Marketing i Norge og N'volve i Danmark. More Mobile Relations har også ambisjoner om etablering i Sverige.

Med Telenor som hovedeier får More Mobile Relations tilgang til omfattende kunnskap om både mobilteknologi og brukeradferd. Active Loop Marketing og N'volve har til sammen 12 ansatte, og hadde en samlet omsetning i 2007 på 14 millioner kroner.

Relasjonsbygging

More Mobile Relations hjelper selskaper og organisasjoner å gå fra massekommunikasjon til å skape direkte relasjoner med sine kunder via mobiltelefon, på mottakernes egne vilkår.

Det kan for eksempel skje ved at man får en SMS når en pakke har ankommet postkontoret, at man får aktuell informasjon via bluetooth om skianlegget man besøker, eller en mulighet til å bli med i fanklubben til sitt lokale fotballag.

- Vi ser nå hvordan mobilt internett brer om seg og skaper nye behov hos konsumentene. Vi ser også en økende interesse for mobile markedsføringstjenester. Dermed åpnes forretningsmuligheter for Telenor. Mobilmarkedsføring er fortsatt i en tidlig fase i Skandinavia, og More har god mulighet til å ta et helhetlig grep og bygge markedet, sier Christian Ursin-Holm, leder for New Business i Telenor og styreleder i More Mobile Relations, i en pressemelding.

Telenors eierandel er forventet å ligge mellom 75 og 90 prosent når selskapet er ferdig etablert.

Oppkjøp Og Fusjoner