Telenor kjøper SmartPhones Telecom

Telenor kjøper SmartPhones Telecom

Telenor kjøper seg løsninger for mobilitetsstyring.

Med oppkjøpet styrker Telenor sin kompetanse innenfor mobile tjenester og managed communication services i det norske bedriftsmarkedet.

-Vi tror det blir stadig viktigere for våre kunder å forholde seg til en leverandør som ikke bare leverer gode telekommunikasjonsløsninger, men som også tar et totalansvar for utvikling, implementering og drift av tjenestene. Det er det som menes med managed communication services innenfor telekommunikasjon og it, sier Rolv-Erik Spilling, divisjonsdirektør og leder av Telenor Business Norway, i en pressemelding..

SmartPhones er et norsk selskap som utvikler og selger komplette løsninger innen mobilitet for bedriftsmarkedet, løsninger som ofte også kalles "personal information management" og "mobile device management". Selskapet har hatt en sterk vekst de siste årene, og hadde i 2006 en omsetning på 22,5 millioner kroner, med et overskudd på 8,1 millioner.

Største aksjonærer i selskapet er mobildistributøren Dangaard og A. Wilhelmsen gruppen, i tillegg til sentrale ansatte i SmartPhones. SmartPhones Telecom AS har hovedkontor i Oslo.

- Med Telenor som ny eier, ligger alt til rette for ekspansjon for SmartPhones innenfor markedet for mobile løsninger - både i Norge og i Norden for øvrig, sier administrerende direktør Marit Ursin i SmartPhones.

Telenor ønsker at SmartPhones fortsetter som egen enhet, og ønsker å utvide virksomheten i samarbeid med de dyktige medarbeiderne i selskapet. Kjøpet forutsetter godkjennelse av Konkurransetilsynet.

Oppkjøp Og Fusjoner