Telenor kjøper Tele2 Danmark

Telenor kjøper Tele2 Danmark

Nordensjef Morten Karlsen Sørby legger 835 millioner danske kroner på bordet for å sikre seg Tele2s danske datter.

- Kjøpet av Tele2 Danmark sikrer oss nummer to posisjonen både i bredbånds- og mobilmarkedet i Danmark, sier Morten Karlsen Sørby, leder av Telenor i Norden.

Tele2 Danmark har, per årsslutt 2006, 227.000 mobilkunder, herav 100.000 med abonnement, 75.000 bredbåndskunder og 206.000 fasttelefonkunder. Kjøpet øker Telenors markedsandel på mobil i Danmark fra 23,3 til 27,3 prosent og på bredbånd fra 10 til 14 prosent, ifølge en pressemelding.

- Vår danske organisasjon presterer godt for tiden, og dette oppkjøpet er et verktøy for å sikre fortsatt fremgang, sier Karlsen Sørby.

- Suksess i telekom er avhengig av størrelsen på virksomheten, og kjøpet gir oss muligheten til å unytte stordriftsfordeler både i mobil- og bredbåndsvirksomhetene i Danmark og i Norden for øvrig, sier han.

- Tele2 Danmark har gjennom de siste ti år vist at de betjener kundene godt med konkurransedyktige produkter og tjenester. Som den største utfordreren i det danske telemarkedet ser vi frem til å bygge videre på dette, sier Henrik Clausen, leder for Telenor i Danmark.

Med kjøpet av Tele2 i Danmark, og god underliggende vekst i den eksisterende virksomheten, holder Telenor Danmark fast ved målet om å vokse raskere enn resten av markedet.

- Vi har en ambisjon om hele tiden å utfordre det danske markedet. Vi skal våge å gå nye veier og levere konkurransedyktige nye produkter og tjenester. På den måten vil kundene oppleve oss som en utfordrer som er i stand til å møte deres ønsker og behov, sier Clausen.

LES OGSÅ: Harald Norvik skal styre Baksaas

Oppkjøp Og Fusjoner