Ventelo og Fasthouse fusjonerer

Ventelo og Fasthouse fusjonerer

Selskapet i Norge og hostingvirksomheten i Sverige samles i et eget datterselskapskonsern under Phonera AB med navnet Availo.

Fusjonen innebærer at selskapet blir en større aktør i Norge på hostingrelaterte tjenester.

Konserndirektør Robert Kjellberg mener det er logisk å samle alle selskaper i Sverige og Norge under et felles navn.

- Navnet Availo er tatt frem i felleskap for å samle og styrke virksomheten. Kompetansemessig utfyller selskapene hverandre. I tillegg til å være en sterk leverandør på de lokale markedene, kan vi også tilby løsninger til kunder som har behov for en sterk partner på kryss av grensene, sier konserndirektør Robert Kjellberg.

Administrerende direktør for den norske delen av Availo blir Ventelo Hostings gründer Per Brose.

I dag er Availo driftspartner for noen av de største bedriftene i Norge, hvor de overvåker og drifter forretningskritiske applikasjoner.