Vil bli Tingenes beste i Norden

SAMLING PÅ ROMERIKE: Datek Wireless kjøper opp Informasjonskontroll for å satse sterkere på IoT og M2M. Fra venstre: Øyvind Steira Mikkelsen, Daglig leder i Informasjonskontroll AS. Espen Westgaard, hovedaksjonær og daglig leder i Datek Wireless AS. Anders Westgaard, Daglig leder i Datek Productions AS og hovedaksjonær og styremedlem i Datek Wireless AS. Per Berg, salgs- og markedssjef i Informasjonskontroll AS. Pressefoto Datek.

Vil bli Tingenes beste i Norden

Satsing på tingenes internett utløser oppkjøp av Informasjonskontroll for Datek på Romerike.

I et to-trinns oppkjøp vil Datek, en leverandør av IoT og maskin-til-maskin-løsninger (M2M), ta over firmaet Informasjonskontroll. Begge er lokalisert i Skedsmo.

Informasjonskontroll har spesialisert seg i produkt- og løsningsutvikling for kunder i næringsliv, offentlig sektor inkludert det norske Forsvaret.

Først tar vi Norden

Målet er å vokse internasjonalt, og i første omgang å bli ledende i Norden.

– Etterspørselen etter produkter og løsninger innen IoT øker kraftig.Vi leverer produkter og løsninger blant annet innen smarthus, digital helse og omsorg, kommunale systemer og smarte byer. Vi har en klar ambisjon om å vokse, også utenfor Norges grenser, sier daglig leder i Datek Wireless AS, Espen Westgaard, i på egne nettsider.

Westgaard poengterer at Informasjonskontroll har utviklerne som må til for å lykkes med satsingen. Økt kapasitet og rom for mer innovasjon skal gi flere nye produkter i årene framover.

Blir enda bedre

Hos Informasjonskontroll er det glede over å kunne gi nåværende og nye kunder bedre tilbud.

– Datek er den perfekte match til Informasjonskontroll. Sammen vil vi ha en unik kompetanse og kapasitet som på sikt vil gjøre oss til den største og mest slagkraftige IoT-aktøren i Norden. Informasjonskontroll jobber i dag i mange nyskapende prosjekter for en rekke spennende kunder, sier Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Informasjonskontroll AS.

I første omgang fortsetter Informasjonskontroll som et eget selskap samlokalisert med Datek på Lillestrøm fra påske. I løpet av neste år gjennomføres sammenslåingen til et selskap.

Datek Wireless ble etablert i 1997 og har 21 ansatte. Informasjonskontroll ble etablert i 1969 og har 18 ansatte i Skedsmo og på Karmøy.

Oppkjøp Og Fusjoner