Vil kjøpe Mamut for 750 millioner

Vil kjøpe Mamut for 750 millioner

Visma har lagt inn bud på hele selskapet. Mamut-styret anbefaler salg.

Mamut mottok etter børsslutt i går et såkalt indikativt tilbud fra Visma om kjøp av alle utestående aksjer og opsjoner i selskapet.

Tilbudet er 11,50 kroner per aksje, noe som priser Mamut til nærmere 750 millioner kroner. Oppgjøret skjer i kontanter.

Ved børsslutt i går var Mamut-kursen beskjedne 6,80 kroner, budpremien er altså nesten 70 prosent.

Allerede akseptert

Aksjonærer som kontrollerer mer enn 50 prosent av utestående aksjer i Mamut har allerede gitt betinget tilsagn om å akseptere tilbudet.

Det omfatter blant annet administrerende direktør i Mamut, Eilert Hanoa og styremedlemmene Leif Persson, Audun Wickstrand Iversen og Paal E. Johnsen, i tillegg til primærinnsiderne Jostein Håvaldsrud, Werner Risberg, Espen Mofjell og Stein Olav Repål og selskaper disse kontrollerer, samt nærstående aksjonærer til Nini H. Nergaard, som også er styremedlem i Mamut.

- Industrielt og strategisk riktig

- Styret i Mamut anser at en sammenslåing av Mamut og Visma er godt begrunnet både industrielt og strategisk. Vederlaget som tilbys anses til å være attraktivt sammenliknet med den gjeldende aksjekursen for aksjer i Mamut. Styret ser frem til en rask og konstruktiv prosess med Visma for å forfølge denne muligheten for selskapet og dets aksjonærer, heter det i en børsmelding.

Dersom det frivillige budet fremsettes, vil det være betinget av aksept fra aksjonærer som innehar mer enn 90 prosent av Mamuts aksjer, tilfredsstillende bekreftende due diligence, ingen materielle negative endringer i Mamut i tilbudsperioden og nødvendige regulatoriske godkjennelser.

Øystein Moan vil skape en it-gigant og avviser ikke et kjøp av Superoffice.

FAKTA

Visma leverer programvare og tjenester for økonomi og administrasjon til 240.000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4.300 ansatte og hadde en omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2010. Hovedkontoret ligger i Oslo, og Visma har til sammen 100 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England, Irland og Romania.

Mamut leverer økonomisystemer, administrativ programvare og nettbaserte tjenester til 400.000 små og mellomstore virksomheter i Europa. Selskapet har 460 ansatte, hovedkontor i Oslo og virksomhet i 16 europeiske land.

Oppkjøp Og Fusjoner