Vil skape konsulentkjempe

Vil skape konsulentkjempe

Steria og Sopra inngår fusjonssamtaler.

Steria og Sopra inngår fusjonssamtaler for å skape et større og sterkere europeisk konsulentselskap, med bredere tjenesteportefølje, geografisk nedslagsfelt og større finansielle muskler, ifølge en pressemelding fra Steria.

Det sammenslåtte selskapet vil omsette for 25,5 milliarder kroner, og vil med 36.000 ansatte bli blant de ti største konsulentselskapene i Europa dersom fusjonen faktisk gjennomføres.

- Bra for alle

Administrerende direktør i Steria Skandinavia, Kjell Rusti, mener at en fusjon er klart positiv både for medarbeidere og kundene i Skandinavia.

- Det er snakk om en vennligsinnet fusjon av likeverdige selskaper av samme størrelse og antall ansatte, med komplementære tjenester. Resultatet er en betydelig europeisk aktør som vil være relevant for store private og offentlige virksomheter i deres digitale transformasjonsprosjekter, sier Rusti.

Sterias organisasjon i Norge, Sverige og Danmark vil ikke bli direkte berørt, ettersom Sopra ikke er representert i Skandinavia.

- Gjennom en potensiell fusjon med Sopra vil vi få tilgang til flere store referanseprosjekter innen finans-, transport- og offentlig sektor. Vi vil også få tilgang til internasjonal ekspertise som vil komme våre kunder til gode. Begge selskapene har en kultur der medarbeiderkompetanse er den viktigste ressursen. Dette blir også den viktigste pilaren i den videre strategien, sier Rusti.

Konsernledelsen i det sammenslåtte selskapet vil få likevekt mellom ledere fra de to selskapene i alle styrende organer, og det nye selskapet vil bli ledet av nåværende konsernsjef i Steria, Francois Enaud.

Konsernsjefen i Sopra, Pierre Pasquier, blir styreformann i det sammenslåtte selskapet.

Steria er et internasjonalt konsulentselskap med omlag 20.000 medarbeidere i 16 land. Selskapet jobber med forretnings- og it-rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Steria Norge har omlag 1.000 medarbeidere og en årlig omsetning på 1,2 milliarder kroner

Sopra er et internasjonalt konsulentselskap med omlag 16.000 medarbeidere i Europa. Hovedkontoret ligger i Frankrike. Selskapet har pr. i dag ingen avdelinger i Skandinavia.