Virtualworks blir Ayfie Group

AMBISJONER: Ayfie Group vil hevde seg i søkemarkedet ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens, sier Erik Baklid. (Foto: Ayfie Group)

Virtualworks blir Ayfie Group

Ayfie Group forener Virtualworks Groups forretningsområder og vil satse i det internasjonale markedet for søk og tekstanalyse.

Virtualworks Group forteller i en pressemelding at de slår sammen sine to forretningsområder Ayfie og Virtualworks og danner Ayfie Group. De har som mål å bli en ledende aktør innen det raskt voksende internasjonale markedet for søk og tekstanalyse.

– Vi vil nå tilby innovative og komplette løsninger under én merkevare, og det skal gjøre det enklere å nå bredere ut i våre kjernemarkeder i Europa og USA, forklarer Erik Baklid, som er konsernsjef i Ayfie Group.

Virtualworks ble startet i 2009 med fokus på søkeløsninger for bedrifter, mens Ayfie ble etablert i USA høsten 2016 for å ta en posisjon innen avanserte tekst- og innholdsanalyse av store mengder bedriftsdata, ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens.

Big text

– Ayfie skal nå sette standarden for det vi kaller Big Text, altså, prosessering, analyse og søk av store mengder data i form av ustrukturert innhold. Virksomheter får stadig større datamengder og har store utfordringer med å ha oversikt samt benytte verdifull informasjon som ligger i allerede genererte data, sier Baklid videre.

Både Ayfie og Virtualworks avsluttet 2017 med å signere kontrakter for totalt 43 millioner kroner i fjerde kvartal. Flere av de nye avtalene omfatter en kombinasjon av begge selskapenes produkter. Advokatbransjen, finansnæringen og helsesektoren har til nå vist interesse for løsningene, men det understrekes i pressemeldingen at de kan tilpasses ulike bransjer og virksomheter av alle størrelser, og skreddersys den enkelte bedrift.

– Ved å slå sammen selskapene får vi en sterkere produktportefølje, samtidig som organisasjonen blir mer effektiv og strømlinjeformet. Vi mener dette vil gjøre oss bedre rigget for videre vekst og øke både markedsandeler, omsetning og marginer. Derfor er det et viktig steg mot målet om børsnotering i løpet av året, avslutter Baklid. 

Oppkjøp Og Fusjoner