Visma kjøper Exense Software

Visma kjøper Exense Software

Visma kjøper programvarevirksomheten til Exense for 75 millioner kroner. Etter dette blir Exense et rendyrket konsulentselskap.

Visma Norge Holding tar over alle aksjene i Exense Software AS med datterselskapet Exense Healthcare AB, og 100 prosent av aksjene i Avantra AB. Avtalen er betinget av en tilfredsstillende due dilligence. Den avtalte prisen er 75 millioner kroner som skal gjøres opp i kontanter.

Det er forventet endelig gjennomføring av avtalen i august basert på regnskap per 30. juni 2007. Salget vil gi Exense ASA en betydelig regnskapsmessig gevinst og en finansiell og likviditetsmessig forsterkning, ifølge en børsmelding.

LES OGSÅ: Bra vekst for børsmyggen Exense

Exense ASA vil etter dette fremstå som et rendyrket konsulentselskap med kontorer i Oslo og Trondheim.

Exenses softwarevirksomhet sysselsetter i alt 77 personer hvorav 26 i Exense Software AS, 25 i Exense Healthcare AB og 22 i Avantra AB. Selskapene utvikler applikasjoner innen logistikk og innkjøpsløsninger for helsevesenet i Norge og Sverige.

- Dette er en god løsning både for våre ansatte og våre kunder, sier Petter Ib Christiansen, administrerende direktør i Exense ASA.

- Visma er en stor og profesjonell softwareaktør og kan tilby gode utviklingsmuligheter for mennesker og programvare.

- Vi er svært fornøyd med å kunne føye Exenses programvare og kunder til Vismas portefølje. Vi får tilgang til interessante løsninger og et kundesegment som kompletterer vår eksisterende virksomhet, sier Øystein Moan, administrerende direktør i Visma AS.

Oppkjøp Og Fusjoner