Visma kjøper Info Consensus

Visma kjøper Info Consensus

Som et ledd i satsingen mot offentlig sektor kjøper Visma opplærings-leverandør en Info Consensus.

Tjenesteleverandøren Visma kjøper informasjons- og opplæringsleverandøren Østfold-selskapet Info Consensus som et ledd i sin satsing mot offenltig sektor.

Info Consensus leverer kunnskapsløsninger innen pleie- og omsorgssektoren, skole og barnehage og holder kommunene oppdatert på gjeldende lover og regler gjennom systematisert informasjon og opplæring til ansatte og ledere i hele Norge.

Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Enterprise Solutions, sier oppkjøpet av Info Consensus er en viktig del av Vismas satsing i offentlig sektor.

- Vi har stor tro på mulighetene dette oppkjøpet gir oss, og ser frem til å integrere Info Consensus løsninger med øvrige tilbud, sier Borgersen.

For Info Consensus, som lenge har vært på jakt etter en sterk, nordisk partner som kan bistå i videreutvikling av nye fagområder, innebærer oppkjøpet vekstmuligheter, og både ledere og ansatte er motivert av avtalen.

- Vi ser gode muligheter til samarbeid innen Visma, og synergier som vil komme våre kunder til gode. Både ledelse og ansatte er svært motivert, og ser fram til å bli en del av Visma, sier administrerende direktør i Info Consensus, Marit Meyer Solheim.