Visma kjøper Priorite

Visma kjøper Priorite

Det finske utvikler- og konsulenthuset skal styrke Vismas konsulenttjenester i Norden.

Finske Priorite Ltd. og datterselskapet Proactum Ltd. er nå en del av Visma.

Priorite og Proactum har begge hatt en solid vekst og økt sine markedsandeler i det finske programvarekonsulent-markedet, og kan vise til en omsetning på omlag 65,4 millioner kroner i 2013.

Priorite Group har blant annet en sterk posisjon innenfor offentlig sektor i Finland, med flere rammeavtaler på plass.

- Dette oppkjøpet styrker Vismas posisjon i det finske markedet samt øker konkurransekraften og muligheten til å levere enda flere tjenester til eksisterende og nye kunder. Finland er et satsingsområde for Visma og vi har sterke vekstambisjoner her, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma, i en pressemelding.

Visma har allerede over 900 ansatte i Finland og tallet øker.

- Priorite er et godt tilskudd for Visma, og oppkjøpet gjør det mulig for oss å ta markedsandeler innenfor software consulting i Finland. Dette vil skape gode synergieffekter for oss, sier Moan.

Petri Lillberg, tidligere konsernsjef i Proactum Lts. skal fortsette å lede det finske selskapet. Ifølge Lillberg vil det nye eierskapet gi selskapet økt troverdighet nå som selskapet er en del av et internasjonalt selskap med 5600 ansatte i Nord-Europa.

- Priorite har hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2006, og de nye strukturelle endringene vil bidra til økt vekst, sier Lillberg. Visma har mer enn 500 software-konsulenter i Norden og sammen med dem kan vi tilby flere tjenester og styrket kompetanse, avslutter han.

Oppkjøp Og Fusjoner