Visma kjøper svensk

Visma kjøper svensk

Visma overtar svenske Volym, som forhandler rammeavtaler innen administrative innkjøp i det svenske smb-markedet.

Visma har inngått en avtale om kjøp av Volym AB. Oppkjøpet er en del av Vismas satsning på dette området i Norden. Volym fremforhandler rammeavtaler innen administrative innkjøp på vegne av små og mellomstore bedrifter i Sverige. Innkjøpene sentraliseres, kundene frigjør tid og oppnår store besparelser.

Oppkjøpet gjør Visma til svensk og nordisk markedsleder på dette området, skriver selskapet i en pressemelding. Samtidig er vekstpotensialet stort både i Sverige og Norden.

- Gjennom oppkjøpet av Volym oppnår vi kritisk masse i Sverige og blir samtidig Sveriges største tilbyder av administrative innkjøp. Det gir oss et godt fundament for videre vekst i Sverige, som er et stort og spennende marked for outsourcing av slike innkjøp, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Volym er en av Sveriges største innkjøpere innen kontor- og datarekvisita, telefoni, drivstoff og andre områder som normalt ikke inngår i bedriftenes kjernevirksomhet. Selskapet fremforhandler avtaler på vegne av 2600 svenske kunder.

LES OGSÅ: Visma slår til igjen

Det passer perfekt med Vismas eksisterende og markedsledende administrative innkjøpstilbud, som er samlet i Visma Advantage. Flere tusen norske bedrifter oppnår allerede betydelige stordriftsfordeler og rabatter gjennom fremforhandlede innkjøpsavtaler fra Visma.Volym vil inngå i Visma Advantage, som allerede er ledende innen dette området.

- Oppkjøpet styrker Vismas posisjon i Norden innenfor forretningsområdet outsourcing av administrative innkjøp. Siden 2002 har vi utviklet og konsolidert dette markedet. Vi har i denne perioden gjennomført åtte oppkjøp innen dette forretningsområdet og Visma er nå den største aktøren i Norden med mer enn 8 000 bedriftskunder og et innkjøpsvolum som overstiger 1,5 milliarder kroner. Det er mye og gir samtidig store besparelser for kundene, sier Øystein Moan, og tillegger:

- Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke egne innkjøpere eller innkjøpsavdelinger. Visma tilbyr derfor å være innkjøpspartner innenfor de ikke-strategiske anskaffelsesområdene.

Oppkjøp Og Fusjoner