Vmetro kjøper amerikansk selskap

Vmetro kjøper amerikansk selskap

Vmetro kjøper amerikanske Micro Memory LLC for over 95 millioner kroner.

Micro Memory er privat eiet og leverer innebygd teknologi (embedded computing) og komponenter for opptak og lagring av store datamengder i sanntid.

- Oppkjøpet er et ledd Vmetros viktige arbeid med å endre produktsammensetning og understreker vår satsning innen Critical Embedded Computing og Recording/Storage. Jeg er overbevist om at den nye organisasjonen vil skape merverdier gjennom styrket markedsposisjon og økt salg, sier Christian Jebsen, Administrerende direktør i Vmetro i en pressemelding.

- Både geografisk og teknologisk kommer vi tettere på eksisterende og nye kunder i USA som er vårt største marked. Vi får en bredere produktportefølje som kan videreutvikles til en lavere kostnad enn hva de to selskapene kunne gjort hver for seg. Samtidig får vi en bedre utnyttelse av eksisterende salgsorganisasjon, sier,.

I 2006 hadde Micro Memory totale inntekter på 10,1 millioner amerikanske dollar og et driftsresultat på 1,9 millioner. Vmetro betaler 16,3 millioner dollar (i overkant av 95 millioner kroner) for Micro Memory, hvorav 14,0 millioner kontant og 2,3 millioner i Vmetro-aksjer. Prisen på aksjene vil være gjennomsnittskurs de 10 siste børsdagene i forkant av offentliggjøringen.

Micro Memory ble etablert i 1976 og har i dag 41 ansatte. Nøkkelpersoner er bundet til selskapet i en periode på minimum tre år. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Chatsworth, California. Mer om Micro Memory på.

Oppkjøpet skal i teorien øke Vmetros gjennomslagskraft innen amerikansk forsvars- og flyindustri. Micro Memorys amerikanske virksomhet kan føre til at Vmetro vinner kontrakter med amerikanske kunder som favoriserer leverandører med utviklingsavdeling i USA. Særlig er dette kritisk i sensitive leveranser som reguleres av United States International Traffic in Arms Regulations (ITAR) og som hindrer deltagelse av ikke-amerikanske statsborgere.

Oppkjøp Og Fusjoner