Webstep får nye eiere

Webstep får nye eiere

Reiten & Co-fond kjøper 62 prosent av aksjene i konsulentselskapet.

Private equity-fondet Reiten & Co Capital Partners VII L.P overtar 62,5 prosent av aksjene i Webstep for en ukjent pris. De øvrige aksjene eies av Websteps ledelse og ansatte.

Webstep er et konsulentselskap som leier ut it-konsulenter til store og mellomstore selskaper på tvers av bransjer. Selskapet ble etablert i 2000, og har 220 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Nye forretningsområder

Ledelse og nøkkelansatte i Webstep er glade for Reiten & Cos inntreden og planer om videre vekst.

- Vi har ønsket en eier som ser alle mulighetene, en som gjenspeiler våre vekstambisjoner og ser hvordan Webstep representerer en attraktiv arbeidsplass for erfarne konsulenter. Vi skal videreføre vårt konsept med dyktige seniorer, og skal styrke posisjonen ved å etablere oss på nye steder. Dessuten vurderer vi nye forretningsområder, sier Kjetil Eriksen, administrerende direktør i Webstep i en pressemelding.

Aktivt eierskap

Reiten & Co har en klar metodisk tilnærming for utøvelse av aktivt eierskap i porteføljebedriftene.

- Vi investerer i selskaper hvor det er godt potensial for videre vekst, slik det er i Webstep. Vi skal videreføre den sterke Webstep-kulturen, og selvsagt være gode bidragsytere for ledelsen, sier partner Christian Melby i Reiten & Co.

Reiten & Co Strategic Investments AS er et nordisk private equity-selskap som primært investerer i mellomstore norske og nordiske selskaper. Selskapet ble etablert i 1992 og har rundt 3,5 milliarder kroner under forvaltning.

Oppkjøp Og Fusjoner