KJØPER SEG SKY OG SIKKERHET: Terje Mjøs i Telecomputing sommershopper Keystep. (Arkivfoto: Ahlert Hysing)

KJØPER SEG SKY OG SIKKERHET: Terje Mjøs i Telecomputing sommershopper Keystep. (Arkivfoto: Ahlert Hysing)

Telecomputing kjøper Keystep

Sikkerhet og skytjenester styrkes gjennom oppkjøp av norske Keystep.

Supplering av kompetanse og kunder er kjernepunkter for Telecomputing i oppkjøpet. Keystep ble etablert i 2007 og leverer tjenester innen nettsky, sikkerhet og rådgiving. I tillegg har de breddekompetanse både innen VMware, Microsoft, Oracle, Sun og Linux/Open Source-programvare.

-Keystep er en attraktiv virksomhet som er en god match med TeleComputing. De har vist at de kan vokse, de har riktig kompetanse og har en god kundeportefølje med fornøyde kunder. Våre respektive kunder vil få en enda bedre partner for sin digitale transformasjon, sier konsernsjef Terje Mjøs i Telecomputing i en pressemelding.

Sikkerhetsenter

- Vi styrker gjennom oppkjøpet våre tjenester på sikkerhet, rådgivning og skytjenester inklusiv migrering til skyen. Med Keystep på laget, tar vi også posisjon på kompetanseområder som Oracle, Open Source og applikasjonsdrift.

Keystep har flere offentlige kunder i sin portefølje. De har også kunder innen medier, bank og finans, petroleum og næringsmiddelindustri. Sikkerhetsvirksomheten drives fra et eget sikkerhetssenter som tilbyr overvåking, rådgiving og kurs.

- Dette er fordeler vi kan utnytte og videreutvikle sammen med Keystep, og vårt sikkerhetstilbud blir et viktig konkurransefortrinn i en verden der trusselbildet stadig endres, sier Mjøs.

Skytjenestevekst

Hos Keystep er stemningen god.

– Investeringene i skytjenester vokser kraftig, også i Norge. Kundene ser at skytjenester kan være komplekse, og trenger god rådgivning på veien. Vi ser store fordeler med å gå sammen med TeleComputing og sammen kunne tilby et stort kompetansemiljø på det markedet etterspør i større og større grad - nemlig ekspertise på hybride skytjenester, sikkerhet og applikasjonsdrift, sier Administrerende direktør i Keystep, Svein R. Bergsli.

acKjøpesummen er ikke oppgitt, men Keystep hadde en omsetning på 125 millioner kroner i 2017.

Oppkjøpet forutsetter at Konkurransetilsynet godkjenner transaksjonen.

Oppkjøp