Oppkjøpstørke for IBM

Oppkjøpstørke for IBM

IBM-sjef Sam Palmisano har 11 milliarder dollar i kontantreserver til rådighet, men oppkjøpene lar vente på seg.

Det er ikke ubetydelige ressurser IBMs administrerende direktør Sam Palmisano styrer over, men solide finanser er ikke nødvendigvis ensbetydende med høy aktivitet på oppkjøpsfronten.

I løpet av de siste årene har IBM foretatt en rekke strategiske oppkjøp, men i løpet av de siste månedene har aktiviteten vært heller laber. Det har resultert i at selskapet nå er inne i den lengste tørkeperioden på lenge.

Måneder uten aktivitet

Det har nå gått mer enn fire måneder siden selskapet foretok siste oppkjøp, noe som ifølge Bloomberg innebærer at selskapet er inne i den lengste, oppkjøpsfrie perioden på nær åtte år. Dersom tørken fortsetter ytterligere noen uker, er den lengste perioden med oppkjøpstørke under Sam Palmisanos ledelsesperiode et faktum.

Satser milliarder

IBM har de siste ti årene aktivt benyttet seg av oppkjøp som en viktig del av en endringsstrategi som skal ta selskapet fra maskinvare og over til mer lønnsomme markeder for programvare og tjenester. Selskapet blir i dag karakterisert som en av bransjens mest systematiske aktører når det gjelder oppkjøp, og arbeider ut i fra en målsetning om å investere opp mot 20 milliarder dollar i oppkjøp i perioden frem mot 2015. IBMs oppkjøpsaktiviteter blir ledet av Eli Mendoza, tidligere ansatt i investeringsbanken Morgan Stanley.

100 oppkjøp

IBM har fullført mer enn 100 oppkjøp de siste ti årene. Under Palmisanos ni år lange ledelsesperiode har selskapet investert mer enn 25 milliarder dollar i oppkøp, med styring i retning av programvare og tjenester.

- IBM sitter på mye kapital. De er svært interessert i oppkjøp, og er nødt til å sette kapitalen i arbeid, sier Jeff Bistrong ved investeringsbanken Harris Williams & Co. ifølge den amerikanske avisen.

11 milliarder dollar

Fra selskapets balanseregnskap fremgår det nå at selskapet har en kontantbeholdning på om lag 11 milliarder dollar, penger som blant annet benyttes til oppkjøp av relevante virksomheter.

IBM annonserte ni oppkjøp i løpet av andre halvår i fjor, med det 1,7 milliarder dollar store kjøpet av lagringsprodusenten Netezza Corp. som det største.