Oppsagte har fortrinnsrett

De EDB-ansatte som fikk sparken for ett år siden, vil gå foran alle andre kandidater hvis de er kvalifisert og søker på jobben.

De aller fleste av de 553 ansatte som har fått sparken i EDB Business Partner, har inngått en avtale om et sluttvederlag. Dette innebærer at arbeidstaker får kompensasjon utover de tre månedene som er avtalefestet. Størrelsen på vederlagene varierer med den ansiennitet den enkelte har.

Men sluttpakker er ikke en pris som arbeidsgiver betaler for å kjøpe seg fra de rettigheter arbeidstaker har.

-- Det er ingen automatikk i en sluttpakke, som gjør at en arbeidstaker mister sin fortrinnsrett til eventuelle nye jobber, sier Tanja Dahl Ødegård i Arbeidsrettslig Consulting.

Passende arbeid

Ødegård er spesialist i arbeidsrett. Hun forteller at fortrinnsretten gjelder for ett år. Hvis den tidligere arbeidsgiver innen den tid kan tilby annet passende arbeid, vil den oppsagte gå foran andre søkere på den nye jobben hvis arbeidstageren er skikket til det.

Hvis arbeidstager skal frasi seg fortrinnsretten - å være bundet - må dette kompenseres, for eksempel ved lønn i ett år. Avtalen kan være ugyldig hvis denne er urimelig eller arbeidsgiver har utnyttet sin posisjon.

-- Hvis arbeidsgiver har fått den ansatte til å frasi seg fortrinnsretten, så må man stille spørsmål ved motivet for oppsigelsen, sier Dahl Ødegård.

EDB Business Partner søker nå etter flere selgere (se hovedsak). Konsernsjef Endre Rangnes har fått henvendelser fra både eksisterende og tidligere ansatte. Men han gir disse få forhåpninger.

-- Den kompetansen vi nå søker har vi manglet tidligere og vi har fortsatt ikke slik kompetanse på huset, sier Rangnes.