Oppsigelsene i Telenor

Telenors ledelse står på at det ikke er noen i konsernet som blir oppsagt.

Alle som er såkalt "ikkedisponert" får derimot tilbud om sluttpakker. Disse nedbemanningene har konsernet vært gjennom det siste året:

2001 - September:

Alle konsulentavtaler sies opp. I løpet av 2002 skal det spares mellom 750 og en milliard på mindre konsulentbruk.

November-februar 2002:

"Nye" Telenor Business Solutions etableres, rundt 250 slankes bort. 2002

Januar/februar:

Det varsles at 500 i kundeservice og opplysningstjenestene må gå.

3. oktober:

239 i Telenor Business Solutions blir sagt opp.

15. oktober:

216 i Telenor Mobil blir sagt opp.

Før jul:

Ytterligere rundt 280 vil få en slik beskjed før året er omme.