Opsjoner ut, resultatlønn inn

Trenden er at it-bedriftene vil erstatte skjortestryking og opsjoner med resultatbaserte lønnssystemer.
Jo sterkere den ansatte bidrar til at bedriften tjener penger, jo fetere blir lønnslippen til vedkommende.

-- Man kan si at mer av ansvaret for lønnsveksten flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker, kommenterer prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Back to basics

IKT-Norge sitter igjen med et klart inntrykk av at it-bransjen er i ferd med å flytte fokus fra solide grunnlønner og goder - som flotte firmahytter, biljardbord i kantina , og fri tilgang til Playstation i arbeidstiden - til såkalt resultatlønn.

-- Det er blitt mer back to basics. Bort med skjortestryking og opsjoner. Nå får vi mange henvendelser fra bedrifter som vil lage opplegg for resultatbasert lønn, forteller Syversen.

Ikke helt enkelt

Ved å premiere innsats enten på bedrifts-, avdelings-, eller individ-nivå, blir lønna til den enkelte arbeidstaker knyttet nærmere opp mot inntjeningen i bedriften. Arbeidstakers direkte eller indirekte innvirkning på å bedre bedriftens lønnsomhet, utløser høyere lønn.

-- Et fornuftig prinspipp, men det å lage gode systemer for resultatlønn er en vitenskap. Det er mange som brenner seg på å sette i gang uten å ha tenkt grundig igjennom effektene, sier Syversen, og opplyser at IKT-Norge vil arrangere egne seminarer med dette som tema.

-- Det er heller ikke lett å innføre slike resultatbaserte systemer for de bedriftene som hev seg på lønnskarusellen for å sikre seg den beste kompetansen. De sliter ofte med høye grunnlønnspakker som er individuelle avtaler, ikke fastsatt som en del av en overordnet lønn- og belønningspolicy, sier prosjektleder i HMG, Martin Johnsen.

HMG driver konsulentvirksomhet omkring systemer for resultatlønn, og opplever også større pågang på dette området.