Opticom vurderer nedleggelse

Opticom vurderer nedleggelse

Det går mot en nedleggelse av Opticoms virksomhet i Sverige. Fremtiden til hele selskapet er nå usikker.
Thin Film Electronics, selskapet som i årevis har forsket på en ny lagringsteknologi basert på polymer, går nå en svært usikker fremtid i møte.

Etter at selskapet la frem tall for første kvartal i år, har det lekket ut nyheter om at ledelsen planlegger å legge ned hele sin forskningsvirksomhet i Sverige. Det betyr at rundt 50 ansatte trolig mister jobben.

Inntil i dag har styreformann Thomas Fussel avvist disse spekulasjonene. Men Oslo Børs har ikke vært fornøyd med denne informasjonen. Derfor ble selskapets suspendert fra all handel før selskapets ledelse kunne frembringe ny informasjon rundt selskapets planer fremover.

En knapp time etter at børsen åpnet idag, kom Opticom med en ny børsmelding. I denne kan selskapet fortelle at de vurderer en styrt avvikling av den svenske virksomheten til Thin Film Electronics. Samtidig opplyser de at syv av elleve ansatte i selskapets amerikanske datterselskap, er oppsagt.

Uten Intel

Hovedårsaken til denne omfattende restruktureringen er at den mye omtalte avtalen til Intel har gått i vasken. Minne-giganten Intel vurderer nemlig å utvikle slik teknologi videre uten hjelp fra Thin Film Electronics.

Opticoms ledelse må nå foreta en grundig gjennomgang av selskapet og hvilken bemanning som er nødvendig i Thin Film Electronics. Svar på dette vil de komme med senere.

Samtidig er det bestemt at Thin Film Electronics skal gjennomføre en emisjon mot selskapets eksisterende aksjonærer, Intel og Opticom. Blir emisjonen fulltegnet, vil denne innbringe 361 millioner.

Disse pengene går i all hovedsak til å dekke gjeld som Thin Film Electronics har til Opticom.

Etter at de dystre fremtidsutsiktene til Opticom og Thin Film Electronics er blitt kjent, har Opticom-aksjen falt kraftig. Selskapet prises nå til rundt 800 millioner kroner.

Lav tiltro

Tatt i betraktning at Opticom eier cirka 30 prosent av aksjene i Fast, en aksjepost som idag er verdt rundt 940 millioner kroner, er altså verdien av Opticom nå lavere enn verdiene av det de eier av Fast-aksjer.

Det er et temmelig klart signal på at aksjemarkedet har svært liten tiltro til selskapets evne til å lykkes med sin lagringsteknologi.