Optimisme i BaneTele

Optimisme i BaneTele

- Jeg ser svært positivt på fremtiden utfra den positive utviklingen i driften over tid i kombinasjon med gode fremtidsutsikter i bransjen, sier administrerende direktør Matthias Peter.
-- Når vi nå i tillegg har fått ryddet opp i flere større tvistesaker har vi alle muligheter til å lykkes i fremtiden, sier Peter.

BaneTeles tredjekvartals-resultat viser fortsatt fremgang for selskapet og bekrefter den positive trenden. Selskapet kan blant annet vise til to påfølgende kvartaler med et positivt resultat før skatt, ifølge en pressemelding.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), for årets tre første kvartaler, er på 93 millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i 2003 er EBITDA forbedret med seks prosent, fra 88 millioner kroner. Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT), er 23,8 millioner kroner. Resultat før skatt er minus 5,3 millioner kroner som er 3,4 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

-- Vi omsatte i årets tre første kvartaler for 434 millioner kroner, som er 17 millioner høyere enn samme periode ifjor. Vi kan med dette bekrefte en langsiktig positiv trend i omsetningen, sier Matthias Peter.

Økt omsetning skyldes mersalg innenfor ip, samt større leveranser av bredbåndskapasitet til operatørkundene.

Den underliggende driftsmessige positive trenden forventes å fortsette i 4.kvartal. Imidlertid vil tapet i en voldgiftsdom mot Statnett redusere resultateffekten med ca. kr 35 mill i 4. kvartal.

Resultat før skatt for året, ville ifølge dagens prognoser vært positivt med god margin, men på grunn av nevnte dom nås ikke dette målet for 2004.