Optimisme i smb-bedriftene

De norske smb-bedriftene har klart å beholde optimismen og øke sine it-investeringer til tross for at Norge er et av de landene som har blitt hardest rammet av it-nedturen.
Sjokket i Norge i kjølvannet av 11. september, internasjonale finansskandaler og den overordnede pessimismen i økonomien - med fall i oljeprisen som resultat - har ført til forsiktighet, mener IDC.

De store bedriftene, som står for halvparten av de totale it-investeringene i Norge, utsatte sine investeringer. Men smb-segmentet fortsatte å øke it-investeringene, dog til en lavere pris enn tidligere.

Dette kommer frem i en undersøkelse om it-investeringene i norske bedrifter med mellom 10 og 250 ansatte, foretatt i februar 2003.Gjennom 2002 investerte disse bedriftene mer enn 9,4 milliarder kroner i it. IDC spår at vekst over gjennomsnittet vil fortsette i årene fremover for denne bedriftsgruppen.

Den sunne veksten dekker alle investeringsområder, men i kontrast til mesteparten av Europa tar en stor gruppe mindre selskaper i Norge i bruk ny teknologi på et tidlig stadium. Og denne trenden har ikke bremset i 2002.

Nødvendig med nye modeller

Av åpenbare grunner har it-leverandørene fokusert på store sluttkunder og hatt en reaktiv holdning til de mindre bedriftene. Trenden med lavere it-investeringer blant de store selskapene i Norge har medført at at it-leverandørene ser på smb-bedriftene med nye øyne, og prøver å dra fordeler av den positive utviklingen i denne sektoren.

-- Leverandørene oppdager at for å aktivt nærme seg smb-markedet trenger man nye forretningsmodeller. Store leverandører tjener sine penger gjennom stordriftsfordeler, men det er ikke en vellykket forretningsmodell når man skal gå etter de mindre kundene, sier analytiker Mette Ahorlu.

Undersøkelsen fra IDC delte smb-segmentet inn i fire deler: de it-baserte brukerne, de som henger litt etter, raske etterfølgere og vent-og-se-brukere. Mens de it-baserte brukerne stort sett klarer seg selv, trenger de andre segmentene hjelp til å forstå hva de skal kjøpe og hvordan de kan dra nytte av it-bruken.

Viktige nøkkelspillere

Det er her de lokale forhandlerne kommer inn og kan gjøre det bra. Selv om de kan fremstå som "gammeldagse", har de lokale forhandlerne kunnskapen som kan gjøre at kundene foretrekker å handle med dem fremfor andre, ifølge IDC.

-- Lokale forhandlere er nøkkelen til smb-markedet og IDC tror at store leverandører og systemintegratorer vil måtte samarbeide med lokale krefter, og dermed lære seg den forretningslogikken som hersker i dette markedet, sier Ahorlu.

Hun mener at leverandørene må demonstrere en reell interesse av smb-markedet og skape trygghet blant bedriftene om at de er forstått og blir tatt vare på.

-- Omdømme i denne sektoren er mye viktigere enn en referanse fra en megainstallasjon, sier Ahorlu.