Optimisme i Software Innovation

Software Innovation omsatte for 10 millioner mindre i tredje kvartal, men bedret driftsresultatet. Fremover ser det lysere ut. Selskapet rapporterer om behov for rekruttering innen flere forretningsområder.

Tredje kvartal var ingen fest for crm-selskapet Software Innovation (SI). Omsetningen landet på 89,2 millioner kroner, mot 99,2 millioner i tredje kvartal 2002. Driftsresultatet (EBIT) endte på minus tre millioner kroner, sammenlignet med minus 9,5 i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før alle avskrivinger (EBITDA) havnet på 1,1 millioner kroner.

Både lisenssalget og konsulentinntektene falt i tredje kvartal i forhold til i fjor, men service og vedlikeholdsinntektene økte fra 15 til 17 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal var det totalt 545 ansatte i selskapet, mot 570 ved utgangen av andre kvartal i år.

For fremtiden ser det lyser ut, ifølge selskapet. I en børsmelding heter det at utviklingen fra andre kvartal med relativt stabil etterspørsel har fortsatt i tredje kvartal. Prisnedgangen selskapet opplevdeved inngangen til året har stoppet opp.

Selskapets oppdragsmengde er økende, med høy aktivitet i september. Det betyr, ifølge SI selv, at selskapet har god fart inn i fjerde kvartal - og selskapet har behov for rekruttering innen flere av selskapets forretningsområder for å håndtere oppdragsmengden.

Etterspørsel og bemanning vil ha en positiv utvikling, og selskapet forventer en organisk vekst utifra dagens nivå på minimum fem prosent gjennom 2004.

Driftsresultatet i fjerde kvartal forventes å havne på minst fem millioner kroner.