Oracle må nedbemanne

Programvaresalget i Oracle fortsetter å falle og selskapet har begynt å kvitte seg med ansatte. Norge vil foreløpig ikke bli berørt av kuttene.
Salg av programvarelisenser står for den største salgssvikten. I kvartalet som ble avsluttet 31. august, var lisenssalget på 563 millioner dollar. Nedgangen er på 23 prosent i forhold til i fjor.

Finansdirektør Jeff Henley i Oracle spår her svikt på mellom 10 og 15 prosent neste kvartal.

Alle divisjonene i Oracle opplever salgssvikt. Salg av konsulenttjenester falt med 18 prosent, produktsupport med 1 prosent, nysalg av databaser falt 9 prosent og erp-systemer falt 8 prosent.

Totalt omsatte programvare- og databaseleverandøren Oracle for 2 milliarder dollar i perioden. I samme tidsrom i 2001 omsatte selskapet for 2,26 milliarder dollar.

Det tilsvarer en nedgang på 11,5 prosent.

Ned også i Norge

Utviklingen i Norge er på linje med det som skjer internasjonalt.

-- En liten del av totalomsetningen har vi dette kvartalet. Men vi har en del i pipeline som er av en slik karakter at vi er relativt optimistiske, sier markedsdirektør Harald Løvvik.

Han trekker frem kurs- og tjenestesiden som det mest positive, men vil ikke å gå i detalj.

Kutter

For å bøte på problemene har Oracle globalt plan redusert antall ansatte med 600 i perioden.

I tillegg planlegges det å kutte ytterligere 500 til 600 arbeidsplasser frem til 30. november. Nedskjæringene vil i hovedsak komme i selskapets internasjonale divisjoner, hovedsakelig i Europa. Det er konsueltdelen som i hovedsak blir rammet.

600 folk tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstokken på totalt 42.000. Vil kuttene blir gjennomført som planlagt, vil selskapet totale kutt være på rundt 3 prosent av alle ansatte.

 Men foreløpig blir norgeskontoret skjermet fra nedskjæringene.

-- Det har vært små justeringer i Sverige og Danmark. Men det er ikke kuttet noe så langt i Norge. Men det er markedet som avgjør om vi må gjøre det samme i Norge også, sier Løvvik.

Innfrir likevel

Til tross for den kraftige salgssvikten av verdens største it-selskaper nå opplever, klarer Oracle likevel å innfri forventningene til lønnsomhet. Selskapet fikk et nettoresultat i siste kvartal på 342,7 millioner dollar eller eller 7 cents per aksje.

Det er riktignok en nedgang på 33 prosent fra tilsvarende periode i fjor da resultatet ble 510,6 millioner dollar. Men resultatet er i tråd med markedets forventninger.