Oracle + Microsoft

Microsoft og Oracle har undertegnet en avtale for tettere intergrasjon mellom Oracles database og Microsoft Visual Studio .Net 2003.
Gjennom avtalen vil Oracle delta i Microsoft Visual Industry Partner (VSIP) - programmet som såkalt "Premier-level-partner". Oracle ønsker med sin deltagelse å øke utviklernes produktivitet når de jobber med deres applikasjoner på Windows-plattformen. I tillegg vil Oracle tilby en oppgradering for integrasjon med Visual Studio .Net 2003 fra deres hjemmesider senere i år.

Ifølge Microsoft er det i dag over 200 selskaper som er med i VSIP programmet.