Oracle + Microsoft

Microsoft og Oracle har undertegnet en avtale for tettere intergrasjon mellom Oracles database og Microsoft Visual Studio .Net 2003.