Oracle Norge blant de beste i klassen

Oracle har tosifret vekst i Norge og alle oppkjøpene har bare bidratt positivt, sier Oracle-sjef Hans Olav Hamran.

Det er sjelden Oracle gir ut noe som kan ligne på tall-detaljer fra Norge eller andre enkeltstående land. Nå letter Hans Olav Hamran litt på sløret og forteller at de har en tosifret vekst i siste kvartal.

 

- Og Norge er blant de raskest voksende i emea-området, sier han.

 

Hamran sier at databasemarkedet er stabilt, men at de har hatt en stor etterspørsel i lavendemarkedet. Oracle Norge vokser også raskere enn Oracle totalt på applikasjoner.

 

- Vi har en kraftig økning i applikasjonsinntektene.

 

Ingen usikkerhet lenger

 

Han forteller at de selger både Oracle, Peoplesoft og JD Edwards og at usikkerheten som kundene følte i forbindelse med de nye oppkjøpene er helt borte.

 

- Peoplesoft-produktene har en høyere markedsandel nå enn da Peoplesoft var eget selskap. Vi har ikke mistet noen av de viktige kundene, sier han.

 

Hamran og Kollega Harald Løvvik kan også melde om stor interesse for Oracles SOA-produkter. Mellomvareproduktet Fusion Middleware har doblet seg i Oracles andre kvartal i Norge.

 

Totalt har Oracle 27.000 kunder på dette produktet. Nesten 400 av dem er i Norge.

 

- I Norge har vi vært blant de mest suksessrike landene på mellomvare. Vi ser et skifte  fra i fjor, i og med at bedriftene nå går ut og sier de skal ha en SOA-plattform. Vi dobler på Fusion Middleware-salget, våde i volum og antall kontrakter i andre kvartal. Men det er likevel en utfordring for oss å få markedet til å forstå at vi er en stor leverandør her, sier Hamran.

 

Les mer om de Oracle globale tall i andre kvartal.