Oracle slår tilbake

Oracle slår tilbake

Oracles overtakelse av Peoplesoft vil forsterke konkurransen i markedet, ikke hemme den, mener Oracle. Selskapet svarer på kritikken fra det amerikanske justisdepartementet.
Oppkjøpet vil gi Oracle bedre muligheter til å konkurrere med markedslederen SAP, hevder Oracles jurister overfor det amerikanske Justisdepartementet.

Videre hevder selskapet at en fusjon vil sette Oracle bedre i stand til å konkurrere med Microsoft, som "aggressivt utvider sin posisjon i markedet for tyngre programvareløsninger", ifølge Oracles jurister.

Det amerikanske justisdepartementets oppfatning, at Oracle, Peoplesoft og SAP er de eneste leverandørene som kan levere det store selskaper behøver innen personal- og finansielle systemer, er "ulogisk og feil", heter det fra Oracle.

Oracle argumenterer for at flere programvareleverandører lager slike systemer som brukes av bedrifter av varierende størrelse, også de aller største.

Ifølge IDG News Service hevder Oracle at Justisdepartementet ikke har klart å definere et spesielt marked som vil bli skadelidende av en fusjon. Oracle har regnet seg frem til at Oracle og Peoplesoft vil ha en markedsandel på 14 prosent innen personal- og lønnssystemer.

Justisdepartementet har ingen kommentarer til utspillene fra Oracle.

Departementet argumenterer for at en fusjon mellom Oracle og Peoplesoft vil drive prisene på personal- og finansielle systemer oppover fordi Oracle vil ha få insentiver til å gi store kunder rabatt. De sier også at en fusjon vil gi det nye selskapet få grunner til å drive med innovasjon og lage nye produkter.